Nakon višegodišnje neaktivnosti, u travnju 2012. g. održana je obnoviteljska izborna skupština Sekcije za neuroradiologiju.

Uz redovne sastanke Sekcije, svake dvije godine planira se održavanje Sastanka neuroradiologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem.

Obnovljen je kontakt s Europskim društvom neuroradiologa, te je u srpnju 2013. g. Sekcija za neuroradiologiju postala njegov punopravni institucijski član. Također je uspostavljen kontakt sa Sekcijom neuroradiologa Slovenije, te se planira uža suradnja i međusobno sudjelovanje u sastancima.

Članovi Sekcije su specijalisti uže specijalnosti neuroradiologije i radiolozi koji se primarno bave neuroradiologijom, a obaveza članova je redovno godišnje podmirenje članarine Hrvatskom društvu radiologa, u ovom trenutku bez dodatne članarine Sekciji. Time svi članovi imaju ujedno status članova Europskog društva radiologa (ESR) i Europskog društva neuroradiologa (ESNR).

Osnovna uloga Sekcije je komunikacija neuroradiologa u zemlji, kao i međunarodna suradnja, usaglašavanje dijagnostičkih kriterija i provođenja intervencijskih postupaka, u skladu s dobrom kliničkom praksom. Drugi su ciljevi edukacija radiologa na užoj specijalizaciji neuroradiologije, međusobna suradnja u svakodnevnom radu, komunikacija s drugim strukama, savjetovanje i donošenje smjernica za dijagnostičke i intervencijske postupke, kao i otvorena i informativna komunikacija s pacijentima.