Poštovane kolegice i kolege,
 
Ovim putem Vas obavještavamo o nadolazećem tečaju "School of MRI - Advanced Head and Neck MR Imaging" u organizaciji ESMRMB (European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology), ESOR (European School of Radiology) i ESHNR (European Society for Head and Neck Radiology) te Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Merkur
 
Tečaj  će se održati u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u periodu od 13-15.11.2014.g.
 
Više informacija možete naći na linku:  www.esmrmb.org